Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

Regulamin akredytacji kursów

Regulamin akredytacji kursów przez Forum Edukacji Biznesowej

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  1. Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu może akredytować kursy organizowane przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu, stowarzyszenia studenckie, organizacje studenckie, koła naukowe itd. Słuchaczowi kursów akredytowanych przez FEB UE przysługują prawa i obowiązki wynikające z regulaminu organizacyjnego kursów organizowanych i akredytowanych przez Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  2. Stowarzyszenia studenckie, organizacje studenckie i koła naukowe ubiegające się o akredytację Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu składają Wniosek o akredytację kursu. Wzór Wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  3. Wniosek o akredytację kursu przez Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu winien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu będącego przedmiotem akredytacji.
  4. Zakres tematyczny kursu ubiegającego się o akredytację powinien być zgodny z misją i celami Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  5. Zajęcia prowadzone w ramach kursu będącego przedmiotem Wniosku powinny być przeprowadzone na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  6. Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne.
  7. Osoby organizujące kurs w imieniu stowarzyszenia studenckiego, organizacji studenckiej i koła naukowego ponoszą pełną odpowiedzialność za zorganizowanie i przebieg kursu.

Pobierz pdf_ikona


Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij