Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

18 marca 2009r - Spotkanie z Krzysztofem Pietrkiewiczem oraz Maciejem Makarewiczem.

18 marca 2009 roku, godzina 14:00, Sala 105 Z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Spotkanie z Krzysztofem Pietrkiewiczem, Dyrektorem Regionalnego Departamentu Usług Skarbu BZ WBK S.A., oraz Maciejem Makarewiczem specjalistą od obsług transakcji na opcje walutowe.

Temat opcji walutowych to chyba najgorętszy temat końcówki 2008 roku. Ideą opcji walutowych jest zabezpieczanie przedsiębiorstwa przed ryzykiem związanym z wahaniami kursów. Niewątpliwą zaletą tego imgp8572.minirodzaju instrumentów finansowych jest to, że mogą dać one szansę na szybki, rekordowo wysoki zysk. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zmiany kursu w niekorzystną stronę, straty jakie ponosi przedsiębiorca mogą w konsekwencji objąć cały majątek. Naszych gości – Krzysztofa Pietrkiewicza, Dyrektora Regionalnego Departamentu Usług Skarbu BZ WBK S.A., oraz Macieja Makarewicza, specjalistę od obsługi transakcji na opcje walutowe, poprosiliśmy o wyjaśnienie czym jest ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie i w związku z powyższym – po co są instrumenty zabezpieczające.

Sytuacja, w której przedsiębiorstwo posiada pewne przepływy walutowe denominowane w obcych walutach związana jest z ryzykiem kursowym. Zmiana kursu waluty wpływa zatem na zmianę wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Spora ilość firm funkcjonujących w Polsce obecna jest także na rynkach zagranicznych, a ich działalność uzależniona jest od sytuacji rynkowej panującej w danym kraju. Specyfiką rynków finansowych jest to, że są bardzo turbulentne, podlegają ciągłym zmianom. Zdaniem naszych gości - w sytuacji, gdy wpływ zmian kursowych kursów walutowych jest znaczny, przedsiębiorstwo powinno wdrożyć politykę zarządzania ryzykiem kursowym.

W ostatnich czasach sporo mówi się o tym, że opcje walutowe były narzędziem spekulacji stosowanym przez banki bądź też przez same przedsiębiorstwa. Zdaniem Macieja Makarewicza opcje są zarówno instrumentem spekulacji jak i instrumentem, który służy zabezpieczeniu, bowiem to nie instrument jest ważny, lecz cel jaki chcemy osiągnąć. Spekulacja polega na świadomym podjęciu ryzyka związanego ze zmiennością rynku poprzez zawarcie transakcji w celu osiągnięcia zysku, natomiast zabezpieczenie ma na celu ochronę przedsiębiorstwa przez ewentualną utratą wartości firmy na skutek niekorzystnych zmian na rynku walutowym.

Spośród wielu instrumentów stosowanych w celu ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem kursowym nasi goście omówili kilka, które w praktyce gospodarczej występują najczęściej. Wśród nich wymienić można kontrakty terminowe typu forward, swapy walutowe, opcje walutowe, oraz struktury opcyjne. Prezentacja cech i zalet poszczególnych rozwiązań wzbogacona została licznymi wykresami, analizami, oraz przykładami praktycznymi.

Temat opcji walutowych jeszcze długo będzie obecny zarówno w naszej gospodarce jak i mediach. imgp8583.miniPrzedsiębiorcy zarzucają bankom, że te m.in. nie oceniały ryzyka współpracy z klientem, prowadziły agresywne, sprzedażowe działania, a na zawartych transakcjach dorobiły się olbrzymich zysków. Zdaniem bankierów winę za zaistniałą sytuację ponoszą same firmy, które spekulowały opcjami, zamiast używać ich jako zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

Po zakończeniu części teoretycznej wykładu nasi goście rozpoczęli dyskusję ze zgromadzonymi słuchaczami. Pytań i wątpliwości było sporo – wielu z nas przyzna, że problem opcji jest gorącym tematem ostatnich kilku miesięcy. Specjaliści zastanawiają się czym kierowały się spółki podczas zawierania umów na transakcje oparte o opcje walutowe. Czy były to tylko operacje mające zabezpieczyć firmę przed ryzykiem kursowym, czy jednak przyświecała im chęć osiągnięcia ogromnych zysków? Odpowiedzi na te pytania znają jedynie ci, którzy zarządzają przedsiębiorstwami. Większość transakcji opcyjnych z 2008 roku była transakcjami długookresowymi, zatem na efekty zawartych opcji walutowych musimy jeszcze poczekać…

Marta Sopata

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij