Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny kursów organizowanych i akredytowanych przez Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 1. Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (FEB UE) realizuje swoją misję poprzez wykłady, dyskusje, warsztaty, treningi i studia przypadków.
 2. Wymienione w punkcie pierwszym formy zajęć, Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi jako:
   • kursy otwarte (symbol KOT),
   • kursy otwarte z potwierdzeniem obecności (symbol KOTOB),
   • kursy zamknięte z potwierdzeniem obecności (symbol KZAOB).
 3. Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu organizuje kursy samodzielnie oraz akredytuje kursy prowadzone przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stowarzyszenia studenckie i organizacje studentów i koła naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Warunkiem uzyskania akredytacji kursu jest spełnienie warunków formalnych ustalonych w regulaminie akredytacji kursów. Akredytowane kursy klasyfikowane są odpowiednio jako kursy otwarte z potwierdzeniem obecności lub kursy zamknięte z potwierdzeniem obecności.
 4. Słuchaczami kursów organizowanych i akredytowanych przez FEB UE mogą być:
   • studenci wszystkich form i poziomów studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
   • absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
   • pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 5. Uczestnictwo w kursach otwartych z potwierdzeniem obecności wymaga rejestracji w systemie FEB UE. Akceptacja rejestracji wysyłana jest pocztą elektroniczną. Uczestnictwo w kursach otwartych z potwierdzeniem obecności zapisywane jest w Karcie słuchacza kursów i potwierdzane pieczęcią FEB UE.
 6. Uczestnictwo w kursach zamkniętych z potwierdzeniem obecności wymaga rejestracji w systemie FEB UE. Lista uczestników kursu zamkniętego wypełniana jest według kolejności zgłoszeń. Akceptacja rejestracji wysyłana jest pocztą elektroniczną. Uczestnictwo w kursach zamkniętych  zapisywane jest w Karcie słuchacza kursów i potwierdzane pieczęcią FEBUE.
 7. Dokumentacja elektroniczna (rejestracja w systemie FEB UE) i dokumentacja tradycyjna w postaci Karty słuchacza kursów są podstawą rozliczenia kursów .
 8. Uczestnik kursów otrzymuje Certyfikat Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestniczenie w zajęciach organizowanych lub akredytowanych przez FEB UE w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin w ciągu okresu studiów (niezależnie od formy i trybu studiów)  oraz wystąpienie z odpowiednim wnioskiem.

  Uczestnik kursów ma prawo ubiegać się o Złoty Certyfikat Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Warunkiem otrzymania Złotego Certyfikatu jest uczestniczenie w zajęciach organizowanych lub akredytowanych przez FEB UE w wymiarze nie mniejszym niż  100 godzin w ciągu okresu studiów (niezależnie od formy i trybu studiów)  oraz wystąpienie z odpowiednim wnioskiem. Zloty Certyfikat dodatkowo potwierdzony jest podpisami przedstawiciela władz uczelni i  stałych gości Forum Edukacji Biznesowej.

 9. Certyfikat Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest podstawą do ubiegania się o wpis do suplementu o treści „W trakcie toku studiów student ............. odbył kurs kompetencji biznesowych w ramach Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Aby uzyskać wpis do suplementu nalezy certyfikat przedłożyć w odpowiednim dziekanacie.

 10. Uczestnictwo w kursach jest nieodpłatne.

 11. Uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Regulaminu organizacyjnego Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Pobierz pdf_ikona

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij