Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

19 listopada 2008r - Spotkanie z Michałem Janickim

19 listopada 2008 roku, godzina 14:00, Sala P1 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Spotkanie z Michałem Janickim, Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia odpowiedzialnym za przygotowania Wrocławia do Euro 2012


Każdy z nas wdsc01823.mini swoim codziennym życiu realizuje projekty. Projekt to każda praca zmierzająca do osiągnięcia celu, w określonym czasie i przy skończonych kosztach. Jego realizacja polega na podejmowaniu skoordynowanych ze sobą działań. Należy pamiętać, że każdy projekt, bez względu na swoją wielkość i zakres jest w pewnym sensie „wyjątkowy”. Czym zatem jest zarządzanie projektem? Najprościej można powiedzieć, że wykorzystaniem wiedzy, umiejętności, metod i technik, które zdołają podołać jego założeniom.

Za wdrożenie, przebieg i efekty realizacji projektu przez jego wykonawców odpowiedzialna jest wyznaczona do tego celu konkretna osoba. Za przygotowania Wrocławia do EURO 2012 odpowiada Michał Janicki, który nadzoruje spółkę budującą stadion, a także zajmuje się promocją i współpracą z lokalnymi koordynatorami.

Każdy projekt, niezależnie od obszaru działalności, którego dotyczy, składa się z kilku etapów występujących kolejno po sobie. Zarządzanie projektem, jakim jest przygotowanie Wrocławia do Euro 2012, w swoich założeniach prowadzone jest według następujących pięciu faz: zainicjowanie, planowanie, realizowanie, kontrolowanie, zamykanie.

Faza zainicjowania projektu zrodziła się we wrześniu 2003 roku, kiedy Polska i Ukraina podpisała we Lwowie porozumienie w sprawie wspólnej kandydatury do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Początkowo do pomysłu realizacji projektu podchodzono dosyć sceptycznie, dając mu bardzo niewielkie, wręcz nikłe szanse powodzenia. Dodatkową przeszkodą był fakt, że Wrocław jako miasto, nie miało w tym czasie wielkich tradycji piłkarskich. Dzięki zaangażowaniu w przygotowanie projektu, ciężkiej pracy i wierze w sukces, Wrocław znalazł się na liście czterech miast w których mają odbywać się mecze podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku.

18 kwietnia 2007 roku, kiedy prezydent UEFA Michel Platini ogłosił wybór Polski i Ukrainy na organizatora ME 2012 rozpoczął się etap planowania. Faza ta w głównej mierze polega na sprecyzowaniu celu projektu, stworzeniu planu potrzebnych działań dla jego realizacji i określeniu wstępnego harmonogramu. Większość z założeń planu wynika z umowy zawartej pomiędzy władzami miasta a władzami UEFA. Wśród najważniejszych działań wymienić należy budowę stadionu, stworzenie bazy noclegowej o wymaganych standardach, odpowiednie przygotowanie transportowe zarówno drogowe jak i lotnicze, a także zabezpieczenie medyczne. Plany wydatkowe miasta na realizację projektów związanych z organizacją EURO 2012 wynosić będą niemal 2 miliardy złotych.

Właściwe określenie celu i stworzenie planu działań pozwala na zaoszczędzenie wielu godzin pracy i dsc01824.minienergii potrzebnych do jego realizacji. Realizacja polega na wykonaniu wszystkich czynności określonych w planach. Od połowy września na terenie, gdzie powstanie stadion, prowadzone są prace przygotowawcze. Cały obiekt z infrastrukturą, parkingami, salami konferencyjnymi, gastronomią, promenadą i zielenią będzie usytuowany na obszarze 21 hektarów. Budowa ma się zakończyć najpóźniej w grudniu 2010 roku. Dodatkowo rozpoczęte zostały prace związane z budową miejsc noclegowych oraz centrów rekreacyjno-konferencyjnych.

Poszczególne etapy realizacji projektu podlegają kontroli Project Managera. W tej fazie ujawniają się wszelkie odchylenia, które są nieuniknione, ponieważ na początku projektu nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności. Project Manager zbiera informacje od kierowników poszczególnych zespołów, tworzy zintegrowany raport na temat postępu prac i reaguje jeżeli coś idzie nie tak.

Ostatnią fazą zarządzania projektem jest zamykanie, które polega na zakończeniu wszystkich poprzednich etapów, jak również całego projektu. Ważnym jest, aby przeanalizować rezultaty i wyciągnąć wnioski pomocne przy realizacji przyszłych projektów. Rafał Dutkiewicz na jednej z konferencji powiedział: „Lubię ogłaszać projekty, których powstanie jest realne. Mam pewność, że ten stadion powstanie”. Michał Janicki także wierzy, że realizacja tak dużego i złożonego projektu zakończy się sukcesem. Czy mają rację? Przekonamy się już wkrótce.

Marta Sopata.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij