Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

Misja i cele


Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Wzbogacanie wiedzy z dziedziny ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki globalnej i lokalnej.

UE_centr_pol_kolor
Misja Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Kształcenie kompetencji biznesowych studentów oraz łączenie doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką.

FEB_400


Cele Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

  • Przekazywanie studentom i absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wiedzy związanej z prowadzeniem biznesu,

  • Kształtowanie umiejętności studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu związanych z praktyką prowadzenia i zarządzania biznesem,

  • Uczenie sztuki rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem biznesem, wzbudzanie i rozwijanie przedsiębiorczych i przywódczych postaw studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

  • Promowanie i kreowanie utylitarnych zastosowań nauk ekonomicznych.

      Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij