Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

Jerzy Niemczyk

DSC_0758

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie (klasa o profilu matematyczno-fizycznym, klasą opiekowała się mgr Janina Weretka-Piechowiak), absolwent 1986r. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki; doktorat w naukach o zarządzaniu uzyskał w 1995, habilitację w 2007 r. Zatrudniony na naszej uczelni od 1987 r. na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w Instytucie Organizacji i Zarządzania: w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania (1987-1999), Katedrze Strategii i Metod Zarządzania (od 1999) kierowanych przez prof. dr. hab. Rafała Krupskiego. Jest kierownikiem Katedry Strategii i Metod Zarządzania (od 2009); pełnił w latach  2007-2012 funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, jest dyrektorem Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką, zorganizował Forum Edukacji Biznesowej – od 2008 r., od powstania FEB, jest jego opiekunem i mentorem. 

Najważniejsze publikacje: Organizacja procesowa, organizacja wirtualna, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE Warszawa 2005; Wyróżniki, budowa i zachowania układów outsourcingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006; współautor (z: R. Krupski, E. Stańczyk-Hugiet), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009; współautor (z: M. Morawski, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet), Zarządzanie. Kanony i trendy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010;  współautor i współredaktor (z: E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012., Strategia. Od planu do sieci  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013. Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk otrzymał I nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania (2007), Nagrodę MNiSW (2010), Nagrodę Rektora (wielokrotnie).

Prywatnie jest pasjonatem geografii i wszystkiego co z nią związane: poznawaniem Polski i świata zarówno realnie jak i wirtualnie. Ponadto interesuje się również filmem, a szczególnie tymi,w których występują Meryl Streep, Jack Nicholson lub Robert De Niro, bądź które są reżyserowane przez Sergio Leone.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij