Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

Wykładowcy

Eugeniusz Gatnar

Członek Zarządu NBP

Eugeniusz Gatnar urodził się 16.08.1960 roku w Wodzisławiu Śląskim. Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W roku 1993 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a roku 1999 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. W roku 2009 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Od 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Statystyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kieruje Zakładem Analizy Danych Statystycznych.

Jest autorem 162 prac naukowych, w tym: 5 monografii naukowych, 72 artykułów, 4 podręczników oraz wielu prac naukowo-badawczych. Był promotorem 4 prac doktorskich obronionych w latach 2005-2008 oraz recenzentem w wielu przewodach doktorskich na Uniwersytetach w Łodzi i Szczecinie oraz na SGH w Warszawie i Akademiach Ekonomicznych we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Wygłosił referaty na 40 konferencjach krajowych oraz 10 konferencjach zagranicznych, m.in. w Paryżu, Rzymie, Berlinie, Dortmundzie, Sydney, Freiburgu.

Odbył staże naukowe w Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (Francja), University of Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania), University of Cambridge (Wielka Brytania), Arnhem Business School w Arnhem (Holandia). Prowadził wykłady z analizy danych finansowych w University of Central Switzerland w Lucernie (Szwajcaria). Był członkiem Komitetów Naukowych międzynarodowych konferencji m.in. w Berlinie, Freiburgu i Dreźnie.

Pełnił funkcję Prodziekana ds. Edukacji w latach 2002-2005, Prodziekana ds. Nauki w latach 2005-2008 oraz dziekana na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach w latach 2008-2010.

Był Członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 2000-2010, doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie (2007-2010), członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie (2008-2010).

Uzyskał nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską (1994), pracę habilitacyjną (2000) oraz książkę pt. „Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji” (2002).

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Jest żonaty, lubi górskie wędrówki i jazdę na nartach, słucha dobrej muzyki.

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/zarzad/eugeniusz_gatnar.html 

polecamy http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/150378/

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij